Lakey Beach är en lång, bred, palmkantad, vit sandsträcka med strand som frontas av rev. Mycket av botten är stenig, men längre upp på stranden är det sandigt och bra för simning. Det är redan välkänt bland världens surfare. Vågorna svepar åt vänster i riktning, istället för höger, vilket är vanligt. Det unika i detta faktum, med den extra, naturliga skönheten på stranden har blivit en sensation, särskilt bland surfentusiaster. Bortsett från det är havsbrisen ganska stark också som stöder aktiviteterna surfing, vindsurfing och kitesurfing.

Förutom surfing kan du också simma från stranden, men var noga med att komma ihåg storleken och styrkan på vågorna här är ganska hårda. Farliga stenar är också utspridda längs den omgivande stranden. Det kristallklara havsvattnet gör dock en utmärkt snorklingsplats. Det finns specifika fläckar markerade speciellt för denna speciella aktivitet på grund av korallrevets skönhet och mångfalden av tropiska fiskar som ska ses.

Du kan också ta sightseeingturer genom vattnet som omger stranden med hjälp av en charterbåt. Du kan få information om dessa turer på ditt hotell eller från en turistbås längs stranden. På dessa turer kan du också ha båthållplatsen för fiske direkt från båten. Om du har tur, medan du på denna turné kan få en glimt av en passerande delfins fena som bryter igenom vågorna. I skymningen kommer det att vara en slags lyx som naturen erbjuder innan dagen stängs. Havsvattnet kommer att avta och lokala havsbönder kommer att kamma sanden som samlar tång som tidvattnet lämnade kvar på klipporna.

Ta dig dit

För att komma till Lakey Beach måste du flyga till Bima på Sumbawas östkust. Det går dagliga flyg från Bali till Bimas största flygplats, Muhammad Salahuddin. Från Bima kan du ta en taxi-bemo (kollektivtrafik) som tar dig till Hu'u (ca 3 timmars bilresa), eller privata transporter kan ordnas . Stranden Hu'u ligger cirka 30-45 minuters bilresa bort.

 

Ön Kanawa, bara cirka 15 km från den växande fiskarstaden Labuan Bajo på Flores, är kantad av en bädd av korallrev som kryllar av färgglada fiskar runt omkring. Dess turkosa vatten är exceptionellt lugnt och klart. Simning och snorkling är de flesta poular familjeaktiviteter här. ner i havet från bryggan och träffa fiskskolor som grumlar styltarna. Timmar skulle passera så tyst som du är upptagen med alla dessa strandaktiviteter.

Ön Kanawa har två utbuktande kullar med fantastisk panoramautsikt från sin kulle. Ön täcker bara 32 hektar eller mindre än 80 hektar mark och är ett gömställe från det dolda, men ändå så nära den spirande hamnen Labuan Bajo. Detta kan vara den enda resortklassservicen som passar backpackers budget.

Rp 250 000 bungalows per natt på Kanawa kan bara vara den perfekta basen för dig att börja utforska hela, eller en del av Komodo National Park. Det finns inget du kan göra på ön, förutom allt som vattnet och marken i nationalparken runt den har att erbjuda. Observationen av Komodovaranen, vattenbufflarna i Rinca, de manliga och kvinnliga palmerna, savannen på Monkey Mountain i Rinca och nationalparkens natursköna landskap är lika häpnadsväckande. Dessutom ligger dykning och snorkling i kristallklart vatten bara en kort promenad bort när du bor på Kanawa istället för Labuan Bajo.

Bland gles strandvegetation som växer mellan en stenig kulle och turkosvatten är den miljövänliga fastigheten ett härligt bakhåll. Folk vill inte åka för tidigt. Det är en sömlös fristad. Det finns också dykentusiaster som älskar att dela sitt senaste engagemang med mantas, wobbegongs, valhajarna eller den grisiga sjöhästen som finns på dykplatserna runt ön. Musiken förvandlas vanligtvis till att bli livlig under kvällen efter ett tidsförsämrande ögonblick som passerar det världsliga avsnittet av en gyllene solnedgång.

 

Pink Beach, or Pantai Merah, as it is aptly named, is one of seven pink beaches on the planet, and is just one of the many amazing features of Komodo Island that make it truly a Natural Wonder of Nature. This exceptional beach gets its striking color from microscopic animals called Foraminifera, which produces a red pigment on the coral reefs. For this reason, it is called Red Beach in the local tongue. When the tiny fragments of red coral combine with the white sands, this produces the soft pink color that is visible along the shoreline. Aside from Pink Beach itself, a few small segments along Komodo’s eastern bay also have a pinkish tint.

Located immediately west of Flores island in East Nusa Tenggara , Komodo Island is one of three larger and many islets that make up the Komodo National Park and is particularly well-known as the natural habitat of the Komodo dragon. The Komodo Dragon is the largest living lizard, and takes its name after the island.

Take a moment to appreciate panoramic views of turquoise seas, green rolling hills, blue skies, and fascinatingly pink sands. Aside from the obvious relaxation amidst this picture-perfect scenery, Komodo is not short of interesting activities to partake in. Once you have finished taking in the magnificent surroundings, take a dip in the waters and uncover the marine beauty that Pink Beach has to offer.

The corals of the Pink Beach’s underwater gardens are in excellent condition, with hundreds of species of both soft and hard corals, and thousands of species of fish. Pink Beach is a terrific choice for snorkelers and beginner divers as even the shallow waters are home to an abundance of species to keep you more than entertained.

Of course, there is much more to see the deeper you venture. Relax on the fairytale-like pink sands and work on your tan. Or join in with the various other available water sports such as kayaking or just having a leisurely swim. If photography is your passion, this is definitely a place to try your hand at capturing the stunning natural beauty of the island. And make sure you stick around till sunset, as the view is amazing. A few points to keep in mind is that this is an uninhabited island, and it also is the natural habitat of the Komodo Dragon. If you see the creatures roaming the coast or in the water, be sure to keep a distance. Komodo Dragons are excellent swimmers and are even capable of swimming inter-island. Komodo Dragons are wild animals that could be potentially dangerous to people, so it is not recommended to visit this beach without the help of an experienced guide or ranger.

 

Get There

The best route to the Komodo National Park is most definitely through Bali. As one of the most popular destinations in Indonesia, Bali is an extremely well connected airport with international flights available from Amsterdam,Bangkok,Brisbane, Darwin,Dili, Doha,Hangzhou, Hong Kong, Kuala Lumpur, Macau, Manila, Melbourne,Moscow, Osaka, Perth, Singapore, Sydney, Taipei, Tokyo and others. Domestic flights are available from all major cities of Indonesia.

From Bali, a local airline has daily flights to Labuan Bajo by small jet or turboprop planes carrying 50 passengers. Labuan Bajo is the gateway to the Komodo islands.

Once in Labuan Bajo, you can proceed to Komodo by speedboat. The port in Labuan Bajo is about a 10-minute drive from the Labuanbajo airport. You can choose to dock straight on the fabled Pink Beach, or if you prefer a trek through the coral cliffs and mangroves, you could dock on a different side of the island, and embark on the 4-hour trek by foot to the beach.

The island of Kanawa, only some 15 km from the growing fishermen’s town of Labuan Bajo on Flores, is fringed with a bed of coral reefs teeming with colorful fish all around. Its turquoise water is exceptionally calm and clear. Swimming and snorkeling are most poular family activities here. Dive down the sea from the jetty, and meet schools of fish that cloud the stilts. Hours would pass so quietly as you are busy with all of these beach activities.

The island of Kanawa has two bulging hills with fantastic panorama from its hilltop. Covering only 32-hectare or less than 80-acre land, the island is a hideout from the hidden, yet so close to the burgeoning harbor of Labuan Bajo. This could be the only resort class service that fits the budget of backpackers.

The Rp 250,000 per night bungalows on Kanawa may just be the perfect base for you to start exploring the entire, or part of the Komodo National Park. There is nothing you can do on the island, except everything that the water and the land of the national park around it have to offer. The observation of the Komodo dragon, the water buffalos of Rinca, the male and female palm trees, the savanna of Monkey Mountain in Rinca, and the scenic landscape of the national park are equally astonishing. Moreover, diving and snorkeling in crystal clear waters are just a short walk away when you stay on Kanawa instead of Labuan Bajo.

Amongst sparse beach vegetation that grows between a rocky hill and turquoise water, the eco-friendly property is a delightful ambush. People do not wish to leave too soon. It’s a seamless haven. There are also diving enthusiasts who love to share their latest engagement with the mantas, the wobbegongs, the whale sharks, or the pigmy seahorse found in the diving spots around the island. The music usually turns to become lively during the evening after a time-lapsing moment passing the unworldly episode of a golden sunset.

Lakey beach is a long, wide, palm-lined, white-sand stretch of beach fronted by reef. Much of the bottom is rocky, but farther up the beach it's sandy and good for swimming. It is already well known among the world’s surfers community. The waves here appear to sweep to the left in direction, instead of right, as is common. The uniqueness of this fact, with the added, natural beauty of the beach has become a sensation, especially among surfing enthusiasts. Aside from that, the sea breeze is fairly strong as well which supports the activities of surfing, wind surfing, or kite surfing.

Besides surfing, you can also swim off the beach, but be careful to remember the size and strength of the waves here are pretty fierce. Dangerous rocks are also widely scattered along the surrounding beach. However, the crystal clear sea water does make for an excellent snorkeling site. There are specific spots marked off especially for this particular activity because of the beauty of the coral reef and the variety of tropical fish to be seen.

You can also take sightseeing tours through the waters surrounding the beach by using a charter boat. You can obtain information for these tours at your hotel, or from a tourist booth along the beach. While on these tours you can also have the boat stop for fishing directly from the boat. If you're lucky, while on this tour you might catch the glimpse of a passing dolphin’s fin breaking through the waves. At dusk, watching the sun sink behind the horizon will be a one of a kind of luxury that nature offers before closing the day. The sea water will recede and local sea farmers will comb the sands collecting seaweed that the tide left behind on the rocks.

Get There

To get to Lakey beach, you need to fly in through the city of Bima on the eastern coast of Sumbawa. There are daily flight services from Bali to Bima’s main airport, the Muhammad Salahuddin. From Bima you can take a taxi-bemo (public transportation) which will take you to Hu’u (about a 3 hour drive), or private transfers can be arranged (maximum 4 people). From Hu'u, Lakey beach is around a 30-45 minute drive.

Every November, the Manggarai ethnic group in East Nusa Tenggara Province will conduct the sacred rituals of Penti which takes place at the Wae Rebo Traditional Village on Flores Island. As this is a unique occasion, make sure to witness the event.

Penti is a ritual of thanksgiving to celebrate the past year’s harvest and prayers for a prosperous, new agricultural year. The event is filled with a series of ancient rituals that usually last for one full day and night. The celebration is of such huge communal importance that all village members -even those living outside the village-will join the rituals.

Penti is an annual ritual closely related to the agricultural cycle. The tradition has been passed down through generations from the ancestors of the village, that identifies different months according to variations of location of surrounding natural environments. Penti also marks the turn of the year for the Wae Rebo villagers which occurs in November following the modern calendar. Although nowadays many villages on the island celebrate Penti based on a five-year cycle due to the intensive preparations and high costs involved, in the village of Wae Rebo, however,  Penti is still conducted on a yearly basis.

Penti begins with the Barong Wae and Barong Oka rituals in which the people carrying offerings proceed to the courtyard of the Rumah Gendang or the Main House in the village, accompanied by the sounds of gongs and gendang traditional percussions. They gather at the natural spring and invite the spirit of the spring’s keeper to attend the Penti celebration.

The processions will then move to the watu pantas to symbolize the purification of sins, which is followed by a visit to the stone altar or compang, which concludes the Barong Wae, Barong Oka, and Roi Boa rituals.

Penti will also be highlighted with the fascinating display of Caci, which is the traditional martial art specific to the Manggarai region, in which two men will be involved in a one-on- one combat using whips and simple shields.

During the series of the Penti Ritual, a group of men and women will chant traditional songs with no musical accompaniment which is called Sanda. The Sanda commences in the middle of the night and continues nonstop until morning. The Sanda must be chanted uninterruptedly during the entire rituals to honor the spirits of the ancestors.

Wae Rebo can be reached from Labuan Bajo on Flores. Garuda Indonesia has started operating direct flights to Labuan Bajo’s Komodo Airport on Flores island from Soekarno-Hatta international airport six times weekly.

The traditional village of Wae Rebo in the district of Manggarai on the island of Flores, East Nusatenggara, has received the Top Award of Excellence from UNESCO in the 2012 UNESCO Asia Pacific Heritage Awards, announced in Bangkok on 27 August 2012.

This small and isolated village was recognized for its rebuilding of the traditional Mbaru Niang traditional house based on the spirit of community cooperation towards a sustainable tradition, while at the same time improving its village welfare.

The Traditional Village of Wae Rebo on the Island of Flores

Wae Rebo is a small, very out of the way village. Situated on around 1,100 meters above sea level and approximately 3 - 4 hour travel by foot from Denge Village. Wae Rebo is completely surrounded by panoramic mountains and the dense Todo forest. This tropical forest is rich in vegetation, where you will find orchids, different types of ferns and hear the chirping of many songbirds. There is also no mobile coverage in this village, and the electricity is only available from 6 to 10 pm. The air is relatively cold, especially in the dry season, so don’t forget to bring your jacket if you’re planning to visit the village.

Founder of the village and, therefore, their main ancestor who built the village some 100 years ago, was a man called Empu Maro. Today, the inhabitants are his 18th generation descendants.

The Traditional Village of Wae Rebo on the Island of Flores

Wae Rebo’s main characteristics are their unique houses, which they call Mbaru Niang that are tall and conical in shape and are completely covered in lontar thatch from its rooftop down to the ground.  It appears that at one time such kind of houses were quite common to the region. But today, it is only this village that continues to maintain the typical Manggarai traditional house, without which these unique houses would have been completely fazed out.

The house has five levels, each level designated for a specific purpose. The first level , called lutur or tent, are the living quarters of the extended family. The second level, called lobo, or attic, is set aside to store food and goods, the third level called lentar is to store seeds for the next harvest, the fourth level called lempa rae is reserved for food stocks in case of draught, and the fifth and top level, called hekang kode, which is held most sacred, is to place offerings for the ancestors.

One special ceremonial house is the community building where members of the entire clan gather for ceremonies and rituals. They are predominantly Catholic but still adhere to old beliefs. In this house are stored the sacred heirloom of drums and gongs.

The Traditional Village of Wae Rebo on the Island of Flores

With a small population of around 1,200 inhabitants only, the village comprises 7 houses. The staple diet of villagers is cassava and maize, but around the village they plant coffee, vanilla, and cinnamon which they sell in the market, located some 15 km. away from the village. Lately, however, Wae Rebo has grown in popularity as a tourist destination for international ecotourism enthusiasts, and this has added to the economic welfare of the village. The people of Wae Rebo warmly welcome visitors who wish to see their village and experience their simple traditional life.

Long hidden in the shadows of its more famous neighbor Bali, the island of Flores is emerging as a unique destination in its own right. Not only is Flores in the East Nusa Tenggara Province, a staging point to your adventure to Komodo Island, -the lair of the dragons, - Flores is also blessed with an abundance of wonders such as the Tri-colored Lake of Mt. Kelimutu, the Liang Bua Cave archaeological site, and traditional villages like Bena and Compang Ruteng. With over 50 spectacular dive sites, Flores is a paradise for divers and underwater enthusiasts. The island is also surrounded by beautiful beaches with soft pearly white sands.

In addition to these popular attractions, there is still a side of Flores that should yet receive more spotlight: its culinary treats. This island also has various scrumptious traditional food, snacks, as well as delicious drinks that will complete your total adventure

Here are some of the tasty traditional foods and drinks on Flores:

1 | Ubi Nuabosi

Ubi Nuabosi is a type of sweet potato which is very popular on Flores. The sweet potatoes are processed in a variety of ways, the may be boiled, fried, or roasted. The people of Flores usually serve these together with dried salted fish or other dishes. Here, Ubi Noubosi is a source of carbohydrate an acts as an alternative to rice.

Tasty Traditional Treats of Flores Island
Photo source : www.daonlontar.blogspot.co.id

 

2 | Jawada

Jawada is a traditional sweet snack of Flores that takes the shape of a triangle with a lovely golden brown color. Composed of thin pasta not unlike glass noodles, Jawada resembles curly hair, from which it got its nickname as the "hair cookie". Jawada is made from rice flour, palm sugar, coconut milk, and salt. The dough is pushed through small holes made on a coconut shell to create the thin hair-like shapes. The dough is then deep fried, so it can maintain its crispiness.

Tasty Traditional Treats of Flores Island
Photo source : www.desa-leuwohung.blogspot.co.id

 

3 | Catemak Jagung

Catemak Jagung or Corn Catemak is a dessert that is highly popular in Flores, and East Nusa Tenggara Province. Made from corn, peanuts, green beans, and pumpkin, this is truly a healthy dish. Although it is known as a dessert that is eaten after the main course, Catemak Jagung is a savory dish and not dessert.

Tasty Traditional Treats of Flores Island
Photo source : www.pajaa.com

 

4 | Tapa Kolo

Literally translated, "Tapa" means roasted or barbequed, and "Kolo" means rice in a bamboo, so in simple terms, Tapa Kolo is rice which is put inside a small bamboo and then cooked over an open fire. This is a special dish that is usually served for traditional rituals and ceremonies as well as other events. Not just regular rice is used, the rice for Tapa Kolo is a special red rice which locals calls "Deal aka". Tapa Kolo is usually served with chicken, pork, or other meat.

Tasty Traditional Treats of Flores Island
Photo source : www.azzamaviero.com

 

5 | Se'i

For meat lovers, Se'i is the perfect treat. Se'i is smoked meat cooked in the traditional methods in Flores. Se'I usually uses Beef or pork, but sometimes fish is also used. To make Se'I, the meat is placed over an open fire at a heightrelatively higher than barbequing. This way, it is not the flame that cooks the meat, but the hot smoke. For this reason it takes longer to make Se'I as when compared to barbequing meat. The locals usually slice the freshly smoke meat and eat it right away or cook it again mixed together with a variety of vegetables.

Tasty Traditional Treats of Flores Island
Photo source : www.sobatinfo.com

 

6 | Moke Drinks

A traditional drink of Flores is Moke, considered by the people of Flores as symbol of friendship and hospitality. The drink is made of palm nectar which is distilled and processed using traditional techniques. There are two types of Moke which are the White Moke and Black Moke. White Moke is made from tapped palm nectar, while the Black Moke is White Moke which has undergone further distilling process which increases its alcohol content and turns it into a liquor, specialty of Flores.

Tasty Traditional Treats of Flores Island
Photo source : www.azzamaviero.com

Lake Kelimutu, A Perfect Place for Exploring the Extraordinary

Mt Kelimutu National Park is the smallest among six national parks in the stretch between Bali and the Nusa Tenggara islands. Its size obviously does not matter much when it offers one of the most spectacular wonders that nature has to offer. There are three lakes on the mountain sharing the same name, Kelimutu, meaning ‘the boiling lake’. Each has its own colors and a local name. But all are believed to be the resting place of departed souls.

Kelimutu lakes are unpredictable as to when and what color they will change into. Sometimes, the colors are blue, green, and black, and some other times they turn to white, red, and blue. The last time a traveler saw them, one was dark brown, just like a pond of chocolate. Previously, the east lake was red and the middle lake was blue.

Lake Kelimutu is part of the Kelimutu National Park, presenting a highly aesthetic value and surreal experience. The national park’s highest point is 5,679 feet at Mt Kelibara (1,731 meters), and 5,544 feet high (1,690 meters) at Mt Kelimutu. It is a national park that protects 19 endemic and endangered animals, among which, the Floresian punai (Treron floris), Wallacea owl (Otus silvicola), Floresian kancilan (Pachycephala nudigula), Floresian eagle (Spizeatus floris), and Timorese tesia (Tesia everetti).

Get Around

Kelimutu area is surrounded with forest containing floras that are scarcely found in Flores area. Other than pines, there are also casuarinas, red wood and edelweiss. Pine forest grows well in this side of Kelimutu Mountain. The other side of the mountain is dried land with highly unstable sand and soil. Local community believes that Kelimutu Mountain is sacred and donates fertility to the nature nearby.

Visitors can only walk around Lake Kelimutu but not all areas can be explored because some are dangerous and therefore restricted.  From Moni to Kelimutu, if you like to go trekking, there is a path which is shorter than the car access route.

Distance from Moni to the top is about 12 km. The distance to the parking lot by motor vehicle is 11 km, and then visitors will climb on foot through the pathway for 30 minutes.

Get There

Koanara village, in the Wolowaru sub-district is closest to Mt Kelimutu, and is about 66 km from the town of Ende, or 83 km from Maumere. Moni is the closest small town, lying at the foot of Mt Kelimutu. It is the gate to Lake Kelimutu. The distance between Moni and Kelimutu is 15 km.

You can take an ojek, a motorbike taxi, car or public transportation to take you to a parking lot before Kelimutu’s peak. Buses to Ende from Maumere will pass Moni. They call it BIS KAYU or oto kol, the wooden pick-up truck. From there, you must walk 30 minutes along the mountain side. There are daily flights from Denpasar and Kupang to Maumere. Please refer to information on how to get there when in Labuan Bajo.

Komodo National Park

Flores is one the most fascinating and beautiful island, located in the southern part of Indonesia in East Nusa Tenggara province.

Geographically, Flores is part of Indonesia’s Lesser Sunda Islands. From west to east the main Lesser Sunda Islands are Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor, Alor archipelago, Barat Daya Islands and Tanimbar Islands.

Long hidden in the shadows of its more famous neighbor Bali, the island of Flores is finally emerging as a unique destination of its own.

Komodo National Park

So, after visiting the lair of the Komodo dragons, take time to marvel at some of the wonders of Flores. Here, you can swim in pristine lakes and waterfalls, dive at one of the 50 spectacular dive sites, go kayaking among craggy coasts and mangrove shores, explore mysterious caves and be warmly welcomed by the island’s people in their rituals, dances and daily life.

Flores spell adventure, diving, eco-tours, and mountain climbing interspersed with visits to prehistoric heritage sites, traditional villages and cultural events. Find some of the world’s most exotic underwater life, dive in the pristine seas of Komodo, or swim along with huge manta rays, dolphins, and dugongs on the island of Flores!

One of several histories of the name “Flores” was said to come from Tanjung Bunga, a sub-district in East Flores. In the 1500s a Portuguese navigator António de Abreu reach this place and saw blooming flowers all over the island.

Komodo National Park

Then came S.M Cabot who described this place as Cabo das Flores, translated as the cape of flowers.

In 1636 Hendrik Brouwer, the Dutch Indies Governor General validated Flores as the official name for the Island.

Flores also was known as Nusa Nipa, or the Snake Island. The name was said to depict due to the shape of the island, the fact that Flores is a habitat for snakes and the ancient belief that the snake was the ancestor of the island.

You can come by to the Blikon Blewut Museum in Maumere, and learn a glimpse of Florinese history.

There are 8 major ethnic groups in Flores, namely the Manggarai, Riung, Ngada, Nage-Keo, Ende, Lio, Sikka and Larantuka.

There are also 8 regencies in Flores: West Manggarai, Manggarai, East Manggarai, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka and East Flores.

Labuan Bajo is the capital of West Manggarai, the gateway to many splendors of Flores.

You can watch Caci dance in Manggarai, a live war dance performed in numerous traditional ceremonies. The dance is also popular as a warm greeting to welcome important guests.

Komodo National Park

In East Manggarai, you can visit Rana Tonjong, a vast lake covered with giant lotus flowers that bloom from April to June. If you love beaches, don’t forget to sunbathe at Laing Lewe! In Ngada, you can come by and explore Taman Laut 17 Pulau. Translates as The17 Islands Ocean Park, it was also named in accordance to Indonesia’s anniversary date on the 17th. Here, you can discover exotic wildlife on land and beneath the ocean’s waters.

Nagakeo is famous for Pulau Pasir Putih Rii Taa, a pristine pearly white-pinkish sandy island located just around an hour boat ride from the Marapokot harbor in Mbay city.

The renowned three colored Lake Kelimutu is located in Ende. An amazing natural wonders that you definitely must experience yourself. While in Ende, you can also visit the unique Pengganjawa beach. With black sand and plenty of stones in turquoise hues scattered on its shore, a sight that you don’t see often!

Maumere is the capital of Sikka. Besides the museum and beaches, you can head to Tanjung Kajuwulu and Nilo hill, to enjoy the soothing view unfolding beneath you.

Last but certainly not least is Larantuka, the capital of East Flores. The city is famous for its Easter celebration named Semana Santa. A festive march carried off the day of Good

Friday, across the heart of Larantuka.

Get There

By Air

The two main gateways of Flores is Labuan Bajo in the west and Maumere in the east. The daily flight from Denpasar to Labuan Bajo’s Komodo Airport takes around 90 minutes and to Maumere’s Frans Seda Airport takes around 115 minutes.

Overland

Getting to Flores overland requires perfect planning. Public bus is available to take you across from harbor to harbor. Sea crossing is available on speedboats and local ferries, all depending on the availability.

By Sea

From Benoa harbor in Bali, it takes around 36 hours voyage on the sea before you reach Labuan Bajo. For sea cruises, you should really consider your time, the season and the updated schedules at www.pelni.co.id for convenience.
There are also boat trips between Lombok and Flores, that may stop by at Komodo before ending its journey at Labuan Bajo.

Get Around

You can get around with rented cars, motorcycle or try the local public transportation of bemo and busses.

Bemo is a minivan, where you sit facing each other throughout the routes that connect the main cities in Flores. It is a local experience that you can try because bemo is quite unique in Flores. Prepare for full music, colorful exterior and the eye-catching name made up so that passenger would not forget their ride!
Feeling excited to go? Book your flight now!

Ready for Action?

Am no an listening depending up believing. Enough around remove to barton agreed regret in or it. Advantage mr estimable.
Let's Go!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram